Nazwisko i imię:
(Wejher Ernest), starosta pucki
Tom zbioru ogólnego:
32
Tom serii:
III 21