Nazwisko i imię:
(Weber Fryd.)
Tom zbioru ogólnego:
32
Tom serii:
III 21