Nazwisko i imię:
Walewski Wojciech, podsędek sieradzki
Tom zbioru ogólnego:
32
Tom serii:
III 21