Nazwisko i imię:
WADOWSKI Józef Jan, kanonik warszawski
Tom zbioru ogólnego:
32
Tom serii:
III 21