Nazwisko i imię:
WACHSCHLÄGER Jerzy (Waschläger), sekretarz poselstwa szwedzkiego w Warszawie
Tom zbioru ogólnego:
32
Tom serii:
III 21