Nazwisko i imię:
WACHENIUS Piotr (Strelicensis), ze Strzelec, poborca celny na Śląsku.
Tom zbioru ogólnego:
32
Tom serii:
III 21