Nazwisko i imię:
W. M. Głos Nieszczęsliwey Matki Oyczyzny
Tom zbioru ogólnego:
32
Tom serii:
III 21