Nazwisko i imię:
STRADOMSKA Teresa z Malczewskich, stoln. owrucka
Tom zbioru ogólnego:
29
Tom serii:
III 18