Nazwisko i imię:
Bogomyslije w polzu prawowiernym
Tom zbioru ogólnego:
13
Tom serii:
III 02