Nazwisko i imię:
(Boemel Georg)
Tom zbioru ogólnego:
13
Tom serii:
III 02