Nazwisko i imię:
Predłożenj legata
Tom zbioru ogólnego:
25
Tom serii:
III 14