Nazwisko i imię:
(Massalscy)
Tom zbioru ogólnego:
24
Tom serii:
III 13