Nazwisko i imię:
PARZNICKI Radomius Krzysztof
Tom zbioru ogólnego:
24
Tom serii:
III 13