Nazwisko i imię:
NADASI (Nadazy) J. X. S. J.
Tom zbioru ogólnego:
23
Tom serii:
III 12