Nazwisko i imię:
NARBUTTOWA Anna z Grozmańskich
Tom zbioru ogólnego:
23
Tom serii:
III 12