Nazwisko i imię:
NAJMANOWICZ Jakób (Naymanowicz)
Tom zbioru ogólnego:
23
Tom serii:
III 12