Nazwisko i imię:
Nabywanie rzeczy
Tom zbioru ogólnego:
23
Tom serii:
III 12