Nazwisko i imię:
(Murowski Wal.)
Tom zbioru ogólnego:
22
Tom serii:
III 11