Nazwisko i imię:
Mozkewské kniže
Tom zbioru ogólnego:
22
Tom serii:
III 11