Nazwisko i imię:
MITZLER (Mizler, Micler) Wawrzyniec Kolof.
Tom zbioru ogólnego:
22
Tom serii:
III 11