Nazwisko i imię:
(Massalscy)
Tom zbioru ogólnego:
22
Tom serii:
III 11