Nazwisko i imię:
MAJ Jan stolnik żytom.
Tom zbioru ogólnego:
22
Tom serii:
III 11