Nazwisko i imię:
Mądrowicz Andrzej (Potrykowski)
Tom zbioru ogólnego:
22
Tom serii:
III 11