Nazwisko i imię:
Mączinius Dominicus
Tom zbioru ogólnego:
22
Tom serii:
III 11