Nazwisko i imię:
(Leiturgiarion [nie: Leiturgion])
Tom zbioru ogólnego:
21
Tom serii:
III 10