Nazwisko i imię:
(Łaszcz Józef Antoni)
Tom zbioru ogólnego:
21
Tom serii:
III 10