Nazwisko i imię:
Lackowicze dobra
Tom zbioru ogólnego:
21
Tom serii:
III 10