Nazwisko i imię:
Kto iest stroną...
Tom zbioru ogólnego:
20
Tom serii:
III 09