Nazwisko i imię:
KRZYSZTANOWICZ Stanisław (Krzistanowic, Krzistanowitz, Cristanovic)
Tom zbioru ogólnego:
20
Tom serii:
III 09