Nazwisko i imię:
{Cluverius Filip} Kluweryusz
Tom zbioru ogólnego:
19
Tom serii:
III 08