Nazwisko i imię:
BORATYNI Tytus Liwiusz (Burattini)
Tom zbioru ogólnego:
Dopeł 1
Tom serii:
III Uzup 1