Nazwisko i imię:
BONNEFONS Jean (Bonefonius Joannes)
Tom zbioru ogólnego:
Dopeł 1
Tom serii:
III Uzup 1