Nazwisko i imię:
BOGUSŁAWSKI Maciej Jan Kanty
Tom zbioru ogólnego:
Dopeł 1
Tom serii:
III Uzup 1