Nazwisko i imię:
AUJEZDECKI Aleksander (z Augezda, Ujezda)
Tom zbioru ogólnego:
12
Tom serii:
III 01