Nazwisko i imię:
AUGUST III (Fryderyk August II)
Tom zbioru ogólnego:
Dopeł 1
Tom serii:
III Uzup 1