Nazwisko i imię:
(Armeen)
Tom zbioru ogólnego:
Dopeł 1
Tom serii:
III Uzup 1