Nazwisko i imię:
Abelin Johann Philipp
Tom zbioru ogólnego:
Dopeł 1
Tom serii:
III Uzup 1