Nazwisko i imię:
ABEL Caspar
Tom zbioru ogólnego:
Dopeł 1
Tom serii:
III Uzup 1