Nazwisko i imię:
A. R. N. C. T. P.
Tom zbioru ogólnego:
Dopeł 1
Tom serii:
III Uzup 1