Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
56222 Zamoyski Stefan, kasztelan kijowski 34 III 23 363
75950 Zamoyski Tomasz 36/3 III 25/3 497
56223 Zamoyski Tomasz " de Laznino in Zamoscie et Vierzba" 34 III 23 363
56226 (Zamoyski Tomasz Antoni), ordynat, wojew. lubelski 34 III 23 367
56227 (Zamoyski Tomasz Józef), ordynat, star. knyszyński, grodecki, płoskirowski 34 III 23 367
56224 Zamoyski Tomasz, wojew. kij., starosta knyszyński, kanclerz 34 III 23 363
56225 (Zamoyski Tomasz) 34 III 23 363
56228 Zamoyski Wacław, kasztelan lwowski 34 III 23 368
56229 Zamoyski Zdzisław, kasztelan czernichowski 34 III 23 369
56230 ZANCA Michele (Del), muzyk 34 III 23 369
56231 ZANCHIUS Basilus 34 III 23 369
56232 ZANCHIUS Hieronim (Zanchi), prof. w Heidelbergu 34 III 23 369
56233 Zanck-Apfel 34 III 23 370
56234 Zander Barbara, zamężna Hecker 34 III 23 370
56235 Zander Hans 34 III 23 370
75951 Zander Hans 36/3 III 25/3 497
75953 Zander Lucia z domu Pritze 36/3 III 25/3 497
56236 Zander Lucia z domu Pritze, żona Hansa 34 III 23 370
56237 Zander Urszula, zamężna Reyger 34 III 23 370
56238 ZANDERS Heinrich 34 III 23 371
56239 ZANELLA Hieronim 34 III 23 371
56241 ZANI Valerio 34 III 23 371
56242 ZANIBONUS Antonius,Dr. teologii i prawa w Padwie 34 III 23 371
56243 ZANIEWSKI Bartłomiej, vicesgerent ziemski lubelski 34 III 23 372
56244 Zanini Jan, kanonik 34 III 23 372
56245 Zanius (Zahn) 34 III 23 372
56246 Zänker (Der) 34 III 23 372
56247 ZANKIEWICZ Dymitr, ks. Bazylianin 34 III 23 372
75956 ZANNONI RICCI Jan Antoni 36/3 III 25/3 498
56248 ZANNONI RICCI Jan Antoni [recte: RIZZI ZANNONI Giovanni Antonio]. 34 III 23 372