Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
56198 (Zamoyski Jan Chrzciciel), kasztelanic chełm., bp przemyski i lwowski 34 III 23 354
56201 Zamoyski Jan Franciszek, starosta bolimowski 34 III 23 357
56196 (Zamoyski Jan Grzymalita), arcyb. lwowski 34 III 23 353
56202 ZAMOYSKI Jan Jakób, starosta lubelski, woj. podolski 34 III 23 357
75952 (Zamoyski Jan Jakub i Zamoyska Ludwika z Poniatowskich) 36/3 III 25/3 497
60018 (Zamoyski Jan Jakub), wojew. podolski 34 III 23 357
56195 ZAMOYSKI Jan, kanclerz i hetman wielki koronny 34 III 23 329
75948 ZAMOYSKI Jan, kanclerz i hetman wielki koronny 36/3 III 25/3 497
56200 Zamoyski Jan, woiewodzic lubelski 34 III 23 356
60017 (Zamoyski Jan), kanclerz 34 III 23 341
56197 (Zamoyski Jan), kasztelan chełmski 34 III 23 353
75946 (Zamoyski Jan). 36/3 III 25/3 497
56204 Zamoyski Jerzy, kasztelanic chełmski 34 III 23 359
56203 ZAMOYSKI Jerzy, syn Krzysztofa, biskup chełmski 34 III 23 358
56205 Zamoyski Józef, brat Jana Franciszka 34 III 23 359
56206 Zamoyski Karol, mylnie (Zawoyski Karol) 34 III 23 359
56207 Zamoyski Kazimierz I, starosta lubelski, woj. podolski 34 III 23 359
56208 Zamoyski Kazimierz II 34 III 23 359
56209 (Zamoyski Klemens Tomasz), ordynat, starosta płoskirowski, 34 III 23 359
56210 Zamoyski Krzysztof 34 III 23 360
56213 Zamoyski Maciej, syn Tomasza 34 III 23 361
56212 Zamoyski Marcin Leopold, syn Marcina, starosta bolimowski 34 III 23 361
56211 (Zamoyski Marcin), syn Zdzisława, ordynat 34 III 23 360
56215 (Zamoyski Michał Zdzisław), łowczy kor., wojew. smoleński 34 III 23 361
56214 Zamoyski Michał, brat Jana Franciszka 34 III 23 361
56217 Zamoyski Mikołaj 34 III 23 362
56216 Zamoyski Mikołaj, syn Floriana, sekretarz król., kanonik krakowski 34 III 23 362
56218 ZAMOYSKI Onufry 34 III 23 362
56219 Zamoyski Stanisław, kaszt. chełmski, ojciec Jana, kancl. 34 III 23 362
56220 Zamoyski Stanisław, syn Andrzeja, ordynat 34 III 23 362