Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
52463 Wasilkowscy przedmieszczanie 32 III 21 247
52464 Wasiński Stanisław 32 III 21 247
52465 Wasiutyńscy 32 III 21 247
52499 WASSEERFÜHRER Henryk 32 III 21 257
52497 WASSENAER Cl. 32 III 21 253
52498 WASSENBERG Ewerhard, historiograf król. 32 III 21 253
52502 Wassiciński Florian [nie: Wassiciński Jan], stud. szk. brodzkiej 32 III 21 257
52505 Wasyl (Wasil) 32 III 21 257
48057 WASYL Suraski [nie: SURASKI Wasyl] 30 III 19 061
75557 Wasyl Szujski 36/3 III 25/3 469
52506 Wasyli (Bazyli) 32 III 21 257
52507 Waszyczyński Bartłomiej, S. Leopol. 32 III 21 257
52508 Waszyczyński Krz. 32 III 21 257
52467 Waśniewicz Adalbert (Waśniowicz Wojciech) z Poznania 32 III 21 247
59943 Waśniowa Jan (z), (pseud. Reja) 32 III 21 247
52468 WAŚNIOWIC Mikołaj (Hieronim od św. Mikołaja), komendarz wodzisławski 32 III 21 247
52469 Waśniowski Albin, stud. Ak. krak. 32 III 21 247
52471 WAŚNIOWSKI Wojciech 32 III 21 247
52470 Waśniowski Wojciech, kanonik tarnowski 32 III 21 247
52510 Watek, komedia 32 III 21 257
52523 Watson Jakub, stud. gram. 32 III 21 259
52524 (Watson Jan) 32 III 21 260
52525 Watson Tomasz 32 III 21 260
52526 Watsonówna Małg. 32 III 21 260
52530 Watzelrode Łukasz (Veisselrodt Łukasz de Allen), biskup warm. 32 III 21 260
52536 Wawel (katedra i zamek) 32 III 21 261
52537 WAWROWSKI Wojciech, stud. filozofii 32 III 21 261
52538 WAWRZECKI Aleksander Tadeusz, stolnik brasł., marszałka Tryb. W. X. L. 32 III 21 261
52539 WAWRZECKI Bogusław, stud. teologii 32 III 21 261
52541 WAWRZECKI Jan (II), brat Aleks. Tadeusza, prefekt szkół pijarskich 32 III 21 262