Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
58688 Źródło (Zrzodło) 36/1 III 25 137
58687 (Źródło) 36/1 III 25 136
55505 ŻABA 34 III 23 001
55507 (Żaba Antoni, Aleks. i Onufry), cześnikowicze witebscy 34 III 23 001
55506 (Żaba Antoni) 34 III 23 001
55508 Żaba Franciszek 34 III 23 002
55511 Żaba Ignacy (II), podkomorzy nadw. JKM., starosta koszański 34 III 23 002
55510 ŻABA Ignacy S. J., rektor Akad. wileńskiej 34 III 23 002
59996 (Żaba Ignacy) S. J. 34 III 24 002
55509 Żaba Jan Kościesza, wojewoda miński 34 III 23 002
55512 (Żaba Kazimierz) 34 III 23 002
55513 ŻABA Mikołaj 34 III 23 002
55514 ŻABA Stanisław, X. 34 III 23 002
55515 ŻABA Tadeusz (I), Dr. Theol. 34 III 23 002
55516 ŻABA Tadeusz (II), wileń. podkomorzy, potem wojewoda połocki 34 III 23 002
55517 (Żaba Tadeusz) (II) 34 III 23 002
55518 Żaba Wal., kasztelan 34 III 23 004
55530 ŻABCZYC Jan Z. 34 III 23 012
55534 ŻABICKI Franc. Jan 34 III 23 021
55537 ŻABICKI Ignacy Prawdzic 34 III 23 021
55536 Żabicki Jakub 34 III 23 021
55533 Żabicki Marcin [nie: Żabicki Andrzej] 34 III 23 021
55538 ŻABICKI Mikołaj, podkomorzy król. 34 III 23 021
55539 ŻABICZ Błażej Antoni (Zabitz), prof. Ak. krak. 34 III 23 021
55558 Żabiński Franciszek 34 III 23 028
55559 Żabiński Franciszek Józef, bakałarz Ak. krak. 34 III 23 028
55560 Żabiński Franciszek Marcin 34 III 23 028
55535 Żabiński Franciszek Marcin [nie: Żabicki Fr. M.] 34 III 23 021
55561 Żabiński Stanisław, kanonik pozn. 34 III 23 028
55562 Żabiński Stefan 34 III 23 028