Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
59411 ZYNGA Jan (Zingius) 36/1 III 25 333
59051 Zyngi János 36/1 III 25 334
59054 Zyrniany 36/1 III 25 335
59055 Zyroslaus 36/1 III 25 335
59058 Zyrzyński Alexander 36/1 III 25 335
59059 Zyrzyński Jan 36/1 III 25 335
59060 Zysk 36/1 III 25 335
59061 ZYSKOWIC Stanisław. 36/1 III 25 335
59062 Zyszka 36/1 III 25 336
59065 Zyszkiewic Wojciech 36/1 III 25 336
59078 Zytomirz 36/1 III 25 340
59079 ZYTOPIUS Johannes 36/1 III 25 340
59076 ZYTZAU Jacob. 36/1 III 25 340
59413 ZYWERT Fabian 36/1 III 25 340
59080 Zywert Jan 36/1 III 25 341
59081 Zywert Mateusz 36/1 III 25 341
59082 Zywert Urszula, z domu Simsen 36/1 III 25 341
59415 Zywiecki Kilian 36/1 III 25 344
59093 Zywieczki Ioannes 36/1 III 25 344
59100 ZYZANI Stefan (Zizani, Zizania, Zizanij, Zyzania) 36/1 III 25 353
59420 ZYZANI Laurenty (Ławrientij, Wawrzyniec; Zizani, Zizanij, Zizanij-Tustanowskij, Zyzani-Tustanowski), syn Wasyla Kąkola, brat Stefana) 36/1 III 25 351
59101 Zyzani Wawrzyniec 36/1 III 25 356
59419 Zyzani-Tustanowski Wawrzyniec 36/1 III 25 357
59102 Zyzania Laurenty (Wawrzyniec) 36/1 III 25 357
59103 Zyzania Stephanek 36/1 III 25 357
59104 Zyzaniusz Tustanowski Wawrzyniec (Ławrentij) 36/1 III 25 357
59105 Zyzański Jan 36/1 III 25 357
59118 Zyzniewicz Maciej 36/1 III 25 358
59119 ZYZNOWICZ Maciej (Sisenius, Sisennius, Sisinius, Sysyniusz, Zizinius, Zyzniewicz, Żyzniewicz, Żyznowicz, pierotne nazwisko Kąkol) 36/1 III 25 358
59122 Zyżyński Alex. 36/1 III 25 362