Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
59076 ZYTZAU Jacob. 36/1 III 25 340
59413 ZYWERT Fabian 36/1 III 25 340
59080 Zywert Jan 36/1 III 25 341
59081 Zywert Mateusz 36/1 III 25 341
59082 Zywert Urszula, z domu Simsen 36/1 III 25 341
59415 Zywiecki Kilian 36/1 III 25 344
59093 Zywieczki Ioannes 36/1 III 25 344
59100 ZYZANI Stefan (Zizani, Zizania, Zizanij, Zyzania) 36/1 III 25 353
59420 ZYZANI Laurenty (Ławrientij, Wawrzyniec; Zizani, Zizanij, Zizanij-Tustanowskij, Zyzani-Tustanowski), syn Wasyla Kąkola, brat Stefana) 36/1 III 25 351
59101 Zyzani Wawrzyniec 36/1 III 25 356
59419 Zyzani-Tustanowski Wawrzyniec 36/1 III 25 357
59102 Zyzania Laurenty (Wawrzyniec) 36/1 III 25 357
59103 Zyzania Stephanek 36/1 III 25 357
59104 Zyzaniusz Tustanowski Wawrzyniec (Ławrentij) 36/1 III 25 357
59105 Zyzański Jan 36/1 III 25 357
59118 Zyzniewicz Maciej 36/1 III 25 358
59119 ZYZNOWICZ Maciej (Sisenius, Sisennius, Sisinius, Sysyniusz, Zizinius, Zyzniewicz, Żyzniewicz, Żyznowicz, pierotne nazwisko Kąkol) 36/1 III 25 358
59122 Zyżyński Alex. 36/1 III 25 362
59465 Zyżyński Alex. (Bibl. Pol. XIV, 491, mylnie) 36/1 III 25 362
58403 Źle 36/1 III 25 048
58404 (Źle) 36/1 III 25 048
58681 Źrebięta (Zrzebięta) 36/1 III 25 134
58674 Źrenica (Zrzenica) 36/1 III 25 134
58685 Źródliński Casimirus (Żrodliński) 36/1 III 25 135
59309 Źródła 36/1 III 25 135
58684 (Źródła) 36/1 III 25 135
58688 Źródło (Zrzodło) 36/1 III 25 137
58687 (Źródło) 36/1 III 25 136
55505 ŻABA 34 III 23 001
55507 (Żaba Antoni, Aleks. i Onufry), cześnikowicze witebscy 34 III 23 001