Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
57143 Zdrojewska Petronela 35 III 24 148
57144 Zdrojewski, sędzia grodz. orsz. 35 III 24 148
57145 Zdrojowski Łukasz, kanonik krakowski,kujawski, płocki, sandomierski 35 III 24 148
57146 Zdrowie 35 III 24 148
57147 ZDROWSKI Chryzostom Zygmunt, Benedyktyn, przeor trocki 35 III 24 150
57148 Zdrowski Piotr 35 III 24 151
57149 Zdrowski Zygmunt 35 III 24 151
57150 Zdroy (Zdrój) 35 III 24 151
57140 Zdrój 35 III 24 148
57151 Zdulski Stanisław Florian, stud. Uniw. krak. 35 III 24 151
57152 Zdunkiewicz Błażej 35 III 24 151
57153 Zdunkiewicz Thom. 35 III 24 151
57154 Zduny, miejscowość 35 III 24 151
57157 Zdzarowski Albert 35 III 24 152
57158 Zdzarski Piotr 35 III 24 152
57159 Zdzarzyński Florian 35 III 24 153
57160 Zdzenicki Stanisław (Zdzienicki) 35 III 24 153
57161 Zdzianski (Żdżanski) 35 III 24 153
57162 Zdziarski Jędrzej 35 III 24 153
57163 Zdziebło 35 III 24 153
57164 ZDZIEBŁOWSKI Filip od Ś. Jakuba, Pijar 35 III 24 153
57165 (Zdzieborski Jan Fabian), opat kanon. reg. 35 III 24 154
57167 ZDZIENICKI Antoni Eliasz ze Zdzienic, Laur. Cand. Ak. krak. 35 III 24 154
57168 ZDZIENICKI Ludwik, stud. Ak. zamojskiej 35 III 24 155
57169 ZDZIENICKI Stanisław (Zdzenicki), Laur. Cand. Ak. krak. 35 III 24 155
57170 Zdzienski (Żdżanski) 35 III 24 156
57171 Zdziesz (Zdzież) 35 III 24 156
57172 Zdziewoyska Anna 35 III 24 156
63713 Zdziewoyski Albert 35 III 24 156
57173 ZDZIEWOYSKI Grzegorz Jan X. 35 III 24 156