Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
56971 Zborowska Elżbieta (1° voto Tarnowska, 2° voto Dudyczowa) 35 III 24 116
56973 Zborowska Helena z Orzechowa, starościna horodelska 35 III 24 116
56972 Zborowska Helena, zamężna Łętowska 35 III 24 116
56974 Zborowska Julianna z Fredrów, kaszt. czechowska 35 III 24 117
56975 Zborowska Katarzyna z Konarskich. kaszt. gnieźnieńska 35 III 24 117
56977 Zborowska Krystyna (II) 35 III 24 117
56976 Zborowska Krystyna, żona Jana Hieronima Chodkiewicza 35 III 24 117
56978 Zborowska Ludwika Helena, przełożona Wizytek w Warszawie 35 III 24 117
56979 Zborowska Urszula z Bobolów, żona Andrzeja (IV) 35 III 24 117
56980 Zborowska Zofia z Jordanów, żona Samuela, matka Samuela (II) 35 III 24 117
56981 Zborowska Zofia, córka Jana, kaszt. gnieźn., żona Jerzego Radziwiłła 35 III 24 117
56983 Zborowski Aleksander (II) 35 III 24 117
56984 Zborowski Aleksander (III) 35 III 24 117
56982 Zborowski Aleksander, syn Samuela 35 III 24 117
56986 Zborowski Andrzej (II), dowódca twierdzy Biały Kamień 35 III 24 118
60040 Zborowski Andrzej (III) z Rytwian, kaszt. oświęcimski, syn Andrzeja miecznika kor. 35 III 24 118
56987 Zborowski Andrzej (IV) 35 III 24 118
56985 Zborowski Andrzej (Jędrzej), miecznik koronny, marsz. nadw., kaszt. sanocki i biecki, syn Marcina kaszt. krakowskiego 35 III 24 117
56988 ZBOROWSKI Antoni 35 III 24 118
56989 Zborowski Franciszek z Rytwian, syn Marcina kaszt. krak. 35 III 24 118
56990 Zborowski Hieronim 35 III 24 118
63739 Zborowski Jan, hetman nadworny, kasztelan gnieźnieński 35 III 24 118
56992 ZBOROWSKI Józef (II) 35 III 24 119
56991 Zborowski Józef, kasztelan czechowski 35 III 24 119
56994 Zborowski Krzysztof (II) 35 III 24 120
56993 Zborowski Krzysztof, podczaszy koronny, syn Marcina, radca nadworny ces. Maksymiliana 35 III 24 119
56995 Zborowski Maksymilian, podczaszy koronny, syn Marcina, radca nadw. ces. Maksymiliana 35 III 24 120
56997 Zborowski Marcin (II), syn Marcina, kaszt. krzywiński 35 III 24 120
56998 Zborowski Marcin Dersław z Rytwian, syn Andrzeja 35 III 24 120
56996 Zborowski Marcin, syn Andrzeja, kasztelan krakowski, wojewoda poznański 35 III 24 120