Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
50967 Trzaskowski Placyd, adwokat w Wilnie 31 III 20 347
50968 Trzciany Jan (z) 31 III 20 347
50969 Trzcińscy 31 III 20 347
51040 Trzcińska Anna [nie: Trzecińska Anna], zamężna Zbylitowska 31 III 20 372
50970 Trzcińska Anna Cecylia, ksieni staniątecka 31 III 20 347
50971 Trzcińska Justyna, zamężna Mężyńska 31 III 20 347
50972 Trzciński Adam Stanisław ( Prandota, Trzcieński) 31 III 20 347
51525 Trzciński And. 31 III 20 IV
50974 Trzciński Andrzej 31 III 20 347
50975 TRZCIŃSKI Andrzej Jan Kanty, X., prof. fizyki, kanonik krak. 31 III 20 347
75375 TRZCIŃSKI Andrzej Jan Kanty. 36/3 III 25/3 456
50973 Trzciński Andrzej, Aleks., Stan. i Wład., uczniowie szkoły w Lesznie 31 III 20 347
50976 TRZCIŃSKI Antoni (Prandota), stud. kol. ołyck. 31 III 20 354
50977 (Trzciński Feliks), kaszt. rawski 31 III 20 354
50978 Trzciński Gabrjel 31 III 20 354
50979 TRZCIŃSKI H. von Rohr. 31 III 20 354
50980 Trzciński Jakób, kasztelan rawski 31 III 20 354
50982 TRZCIŃSKI Jan ks. 31 III 20 354
50981 Trzciński Jan, retor 31 III 20 354
50984 Trzciński Jan, stolnik sochacz. 31 III 20 354
50986 TRZCIŃSKI Józef, poseł 31 III 20 355
50985 (Trzciński Józef), biskup sufrag. 31 III 20 354
50987 TRZCIŃSKI Kajetan 31 III 20 355
50988 Trzciński Kalikst 31 III 20 355
50989 TRZCIŃSKI Krzysztof, X. pleban kośc. św. Szczepana 31 III 20 355
50990 Trzciński Maciej 31 III 20 355
50991 Trzciński Michał (Trzcieński), kasztelanic dobrzyński 31 III 20 356
50992 Trzciński Mikołaj, podsędek ziemski lub. 31 III 20 356
50983 TRZCIŃSKI Prandota Jakób, łowczy brzeski 31 III 20 354
50994 Trzciński Stan. (II), łowczy woiew. i podstarosta Grodu Lubelskiego 31 III 20 356