Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
50843 Triumphy (Kanclerza) 31 III 20 329
50844 Triuncurianus Claudius Albertus (pseud. Klaudjusza Aubera, Francuza) 31 III 20 329
50845 Triunfos christianos 31 III 20 329
50846 Trivium 31 III 20 329
50840 Trivmphatrix Fatorum Polonia 31 III 20 328
50847 Trivultius Pomponius 31 III 20 329
50848 Trizna Szym. (Tryzna) 31 III 20 329
50849 Troas tragedja 31 III 20 329
50850 Troc (Trotz) 31 III 20 329
50851 Trochin Anna (Trachin) 31 III 20 329
50852 (Trockiewicz Karol), prepozyt nieświeski 31 III 20 329
50853 Trockiewicz Teofil, rytownik 31 III 20 330
50855 Trodl Mathias [nie: Troedt Mathias], rytownik 31 III 20 331
50854 TROESTER Jan, z Sybina w Siedmiogrodzie 31 III 20 330
50856 Trofei (I) 31 III 20 331
50867 Troicki monastyr 31 III 20 332
50869 TROILUS Aleksander, opat kongreg. kanoników reg. 31 III 20 332
50870 Troista historya 31 III 20 332
50857 Troja, Trojańska wojna 31 III 20 331
50858 Trojaka korona 31 III 20 331
50859 Trojanowicz Jan 31 III 20 331
50860 TROJANOWICZ Maciej Józef Antoni (Trajanowicz) 31 III 20 331
75357 TROJANOWSKI Feliks 36/3 III 25/3 455
50864 TROJANOWSKI Feliks, sędzia ziemski bełski 31 III 20 331
50861 Trojanowski Gabryel, student 31 III 20 331
50862 TROJANOWSKI Jan, chorążyc stężycki 31 III 20 331
50863 Trojanowski Thomas 31 III 20 331
50871 TROK Izaak (z), karaita 31 III 20 332
50872 Troki (Trocki kościół, Trocensis eccl.) 31 III 20 333
50873 TROLS Urlich 31 III 20 333