Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
50789 Trigemina celsitvdinis theologicae 31 III 20 321
50790 Trigenius Migonitidius (pseud. arkadyjski) 31 III 20 321
50791 Triginta demonstrationes 31 III 20 321
50792 Trigland Jakób 31 III 20 321
50793 Trigonometria 31 III 20 321
50794 Trigonum domus 31 III 20 321
50795 Trigonus radości 31 III 20 321
50796 TRILLER Daniel Wilhelm 31 III 20 321
50797 Trilogion 31 III 20 321
50800 Trilogios 31 III 20 322
50799 Trilogium (Triloquium) 31 III 20 322
50798 Trilogium animae 31 III 20 322
50801 Trimachia Jana Szemeta (Trymachia) 31 III 20 322
50802 Trina 31 III 20 322
50803 Trinauleum [nie: Trinateum] 31 III 20 322
50804 Trinidad (de la) 31 III 20 322
50805 Trinitarii (Anti) 31 III 20 322
50806 Trinitarii (zakon Trójcy św.) 31 III 20 322
50807 Trinitas 31 III 20 322
75366 Trinitas 36/3 III 25/3 455
50808 (Trinitas Sancta) 31 III 20 322
50809 Trinski Jan 31 III 20 322
50810 Trinum et unum 31 III 20 322
50811 Triod Cwietnaja 31 III 20 322
50812 Triod postnaja 31 III 20 323
50813 Triodion 31 III 20 324
50816 Triomphe (Le) De L’Amour 31 III 20 326
59896 Triomphe (Le) des Russes 31 III 20 326
50814 Trionfi (I) 31 III 20 326
50815 Trionfo poetico 31 III 20 326