Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
56407 ZARZYCKI Jan Antoni, Laur. Cand. 34 III 23 403
56408 Zarzycki Kazimierz 34 III 23 403
56409 Zarzycki Piotr, stud. gramatyki 34 III 23 403
56410 Zasadius Fryderyk Ernest (Sassadius) {Zasadiusz F. E.} 34 III 23 403
56411 ZASADIUS Karol Jan Wacław (Sassadius) 34 III 23 403
56412 ZASADIUS Samuel Ludwik (Zassadius, Sassadis), syn Samuela Sebalda, pastor w Cieszynie 34 III 23 404
56413 ZASADIUS Samuel Sebald, prof. w Byczynie 34 III 23 406
56414 Zasady 34 III 23 406
56426 Zasadzki 34 III 23 408
56427 Zasański Jan, mieszczanin krakowski 34 III 23 408
56428 Zaskalińsky 34 III 23 408
56429 Zaskalski Jakub, wikariusz 34 III 23 408
56430 Zaskarżenie 34 III 23 408
56433 Zaskowski Maciej 34 III 23 408
56434 Zasław 34 III 23 408
56435 Zasławscy (książęta) 34 III 23 408
56436 Zasławska Elżbieta, zamężna Herburt, córka Janusza 34 III 23 408
56437 Zasławska Marianna z Leszczyńskich, wojew. wołyńska 34 III 23 408
56438 Zasławski (Zasadzki, Sassasky) 34 III 23 408
56439 ZASŁAWSKI Aleksander, syn Janusza, wojew. kijowski i bracł. 34 III 23 408
56441 Zasławski Jan Aleksander 34 III 23 408
56440 Zasławski Jan, książę wołyński 34 III 23 408
56443 Zasławski Janusz Izydor 34 III 23 409
56442 Zasławski Janusz, wojew. wołyński 34 III 23 408
56444 Zasławski Jerzy, książę 34 III 23 409
56445 Zasławski Władysław Dominik, woj. sandomierski potem krakowski, koniuszy koronny 34 III 23 409
56446 Zasłona 34 III 23 409
56447 ZASŁONA Jan 34 III 23 409
56449 Zaspokoienie {Zaspokojenie} 34 III 23 409
56454 Zastanowienie się 34 III 23 409